FAQ

 

Generelt er det danske studentereksamensbevis adgangsgivende til at starte på 1. år af en bacheloruddannelse i Frankrig. Enkelte institutioner kræver dog en anerkendelse af det danske studentereksamensbevis; en sådan kan fås ved den franske instans ENIC-NARIC.

 

Nogle franske uddannelsesinstitutioner kræver en anerkendelse af de danske eksamensbeviser. En sådan kan fås hos den franske instans l’ENIC-NARIC.

En anerkendelse af diplom koster 70 euros og det kan tage 2-6 måneder at få anerkendelsen. Klik her for vejledning på engelsk.

Du kan få certificeret kopier af eksamensbeviser på Institut francais du Danemark. Kontakt Espace CampusFrance de Copenhague for at aftale et møde.

Du kan oversat dit studentereksamensbevis hos en af de translatører, som har deponeret deres underskrift på det franske konsulat. Du skal derefter have legaliseret oversættelsen på det franske konsulat. 

  

Inde på Styrelsen for International Uddannelses hjemmeside kan du finde en forklaring på engelsk af det danske karaktersystem.

 

Og på Institut français du Danemarks kan du få et skema med institutets stempel, hvor du kan se, hvad de danske karakterer svarer til på den franske karakterskala. Kontakt Espace CampusFrance de Copenhague ang. dette skema.

Det er i de fleste tilfælde nødvendigt at få oversat dit danske studentereksamensbevis til fransk, når du søger ind på en videregående uddannelse i Frankrig. Nogle franske universiteter accepterer dog den officielle engelske udgave af det danske studentereksamensbevis, så det er en god idé at kontakte den uddannelsesinstitution, som du vil søge ind på, for at høre, hvad de forlanger - det kommer an på det enkelte universitet.

Hvis du vil søge ind på master eller på phd niveau, vil du formentlig også skulle fremvise en officiel oversættelse af dine tidligere diplomer.

Ved nogle ansøgninger, kan en oversættelse af dåbs /navne attesten ligeledes være nødvendig.

Danske (europæiske) studerende, som vil søge ind på 1. år af bachelordelen (Licence) på et fransk universitet, skal søge ind via portalen Admission Post Bac (APB).

Ikke-europæiske studerende, som vil søge ind på 1. eller 2. år af bachelordelen på et fransk universitet, skal søge ind via proceduren Demande d'Admission Préablable (DAP).

Alle studerende, som vil søge ind på masterniveau på et fransk universitet, skal kontakte det pågældende universitet, for at få information om ansøgningsprocedure og ansøgningsfrister, da disse kan variere fra et universitet til et andet.

Arbejde (2)

Det at studere i Frankrig er en ekstra udfordring i sig selv. Det er derfor en stor fordel, hvis du har mulighed for at hellige dig studiet 100 % og finansiere studieopholdet i Frankrig gennem din SU, personlig opsparing og private legater.

Kan du imidlertid ikke undvære en indtægt ved siden af dit studie, kan du gå ind på den franske jobformidlings hjemmeside og søge efter et studiejob eller i bladet FUSAC. På den Europæiske Portal for Jobmobilitet EURES  finder du ligeledes nyttig information om det franske arbejdsmarked, samt jobmuligheder i Frankrig.

Du kan ligeledes se på opslag af små annoncer hos de handlende i det område, hvor du bor, eller selv tilbyde arbejde gennem annoncer.

Læs også om skatteforhold ved et udlandsophold på Styrelsen for International Uddannelses hjemmeside udiverden.dk

 

De studerende arbejder sjældent i Frankrig under deres studier ud over i deres ferier. Udenlandske studerende har ret til at arbejde under deres studier, når de er indskrevet på en uddannelsesinstitution, som giver ret til den franske sygesikrings studenterordning.

Danskere, som arbejder i Frankrig har samme rettigheder som franskmænd hvad angår ansættelsesforhold, arbejdsmiljø etc.

Den franske lovgivning tillader udenlandske studerende at arbejde maksimum 964 timer om året. Et deltidsarbejde i Frankrig er dog ikke tilstrækkeligt til at dække alle udgifter; det er vigtigt at være klar over dette. Minimumslønnen i Frankrig, le SMIC (Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance) er 8,71 Euros i timen brutto (dvs. at et obligatorisk socialtbidrag på ca. 20 % vil blive trukket heraf).

Bolig (1)

Huslejen i Frankrig varierer meget, men til gengæld har udenlandske studerende ret til boligstøtte på lige fod med franske studerende.

Det er naturligvis betrykkende at vide, hvor du skal bo, inden din afrejse til Frankrig. Dette vil være tilfældet, hvis du er så heldig at blive tildelt et kollegieværelse via CNOUS (på trods af at pladserne fortrinsvis er reserveret til studerende som modtager det franske statslegat og til udvekslingsstuderende), eller hvis du bliver optaget på en uddannelsesinstitution, som råder over boligpladser til alle sine studerende.

For langt de fleste er dette ikke tilfældet, og det er svært at søge bolig i Frankrig hjemme fra Danmark, idet du ikke kan se boligen først og således få et reelt indtryk af det, du har fundet. Det er ligeledes svært at tilbyde en « garant » og at underskrive kontrakten hjemmefra.

Af disse grunde vælger mange studerende en midlertidig boligløsning for deres første uger i Frankrig, for at kunne lede efter en bolig, når de er i Frankrig.

På følgende link finder du en række nyttige links til boligsøgning på forskellige hjemmesider og i forskellige franske byer. Spørg også altid dit uddannelsessted i Frankrig til råds, de kan om ikke andet henvise til nogen nyttige hjemmesider.

Kontakt det lokale sygesikringskontor i din Kommune for oplysninger om det blå EU-sygesikringsbevis. Dette dækker dog kun delvist hospitalsophold, så det er nødvendigt med en rejseforsikring. Kontakt dit forsikringsselskab for yderligere information om nødvendige forsikringer i forbindelse med et studieophold i Franrkig.


Se desuden yderligere information om længerevarende ophold i Frankrig for EU-borgere her.

Det er muligt at åbne en bankkonto på posthuset i Frankrig eller i en bank, hvis du kan fremvise dokumentation for at du har en adresse i Frankrig samt gyldig legitimation.

Der kræves ikke opholdstilladelse for at studere i Frankrig for danske statsborgere. Danmark er en del af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og en dansk studerende kan bo i Frankrig uden forudgående formaliteter. Der kræves blot et gyldigt pas. Se yderligere information om længerevarende ophold i Frankrig for EU-borgere her eller på Europakommisionens hjemmeside Dit Europa.

For yderligere information, kontakt venligst det franske konsulat i København:

Konsulat og visumafdeling
Ny Østergade 3, 2.
DK-1101 København K

Åbningstider (undtaget helligdage) :
Mandag - fredag: 8.30 - 12.30
Uden for åbningstiden kun efter aftale.
Tlf.: (45) 33 67 01 64/61/00
Fax : (45) 33 33 75 70
E-mail : consulat@ambafrance-dk.org

Sprogkrav (2)

Europarådets har udarbejdet et evalueringssystem til at vurdere en persons sprogkundskaber, som kaldes Den fælleseuropæiske referenceramme for sprog (CECRL). Dette evaluerinssystem er inddelt i seks niveauer, hvor A1 er det højeste, hvorefter følger A2, B1, B2, C1 med C2 som den laveste karakter. De videregående uddannelsesinstitutioner i Frankrig kræver oftest et franskniveau, som svarer til B2 eller C1. For yderligere information klik her.

OBS. Hvis du vil søge ind på en videregående uddannelse i Frankrig er det meget vigtigt at du i god tid undersøger hvilket franskniveau og hvilken test eller hvilket diplom de kræver ved optag af udenlandske ansøgere.

På bachelorniveau, ja. Der findes stort set ingen uddannelser på bachelorniveau i Frankrig, hvor undervisningssproget er engelsk.

De fleste uddannelsesinstitutioner kræver en attestation, som viser dit niveau i fransk. Denne attestation kan være TCF-testen eller DELF / DALF-diplomet.

Disse sprogkrav kan variere fra et universitet til et andet, men der kræves ofte et franskniveau, som svarer til karakteren B2 eller C1 i følge den fælleseuropiske referenceramme for sprog.

Hvis du vil søge ind på en videregående uddannelse i Frankrig er det således meget vigtigt at du i god tid undersøger hvilket franskniveau og hvilken test eller hvilket diplom de kræver ved optag af udenlandske ansøgere.

Sprogtest (2)

DELF (Diplôme d’études en langue française) og DALF (Diplôme approfondi de langue française) er officielle franske diplomer, som attesterer sprogkundskaberne hos en person, som ikke har fransk som modersmål. For yderligere information klik her.

OBS. Hvis du vil søge ind på en videregående uddannelse i Frankrig er det meget vigtigt at du i god tid undersøger hvilket franskniveau og hvilken test eller hvilket diplom de kræver ved optag af udenlandske ansøgere.

TCF-testen (Test de connaissance du français) er den officielle franske test, som benyttes til at evaluere sprogkundskaberne hos en person, som ikke har fransk som modersmål. For yderligere information klik her.

OBS. Hvis du vil søge ind på en videregående uddannelse i Frankrig er det meget vigtigt at du i god tid undersøger hvilket franskniveau og hvilken test eller hvilket diplom de kræver ved optag af udenlandske ansøgere.

På følgende link finder du 10 argumenter for at vælge Frankrig som studieland.

En « Licence » udgør 180 ECTS point, dvs. 30 ECTS point pr. semester. En « Licence » er det diplom, som man opnår efter 6 semestre.

Det er den fransk måde at beskrive den europæiske indeling af de videregående studier, L for « Licence », M for « Master » og D for « Doctorat ».

Ja, Frankrig følger det europæiske årsvægtningssystem.

På bachelorniveau udbydes der stort set ingen uddannelser udelukkende på engelsk. Til gengæld tilbyder Frankrig kurser på engelsk inden for mange fag på masterniveau. Disse kan findes i CampusFrance' søgemaskine over uddannelser, som udbydes på engelsk. 

 

 

Økonomi (4)

Hvis du vil tage en videregående uddannelse i Frankrig, kan du søge om at få udlandsstipendium i op til to år, dog kun på kandidatniveau. Stipendiet dækker helt eller delvist studieafgiften på en række godkendte uddannelser i udlandet. Uddannelsen skal først og fremmest være SU-berettiget, men der er også andre kriterier, som gør sig gældende. Klik her for yderligere information. For yderligere information bedes du kontakte det internationale kontor på din uddannelsesinstitution for at høre om dine personlige muligheder for at få udlandsstipendium til en uddannelse i Frankrig.

Du kan søge om at få din SU med under studieophold og udvekslingsophold i Frankrig eller til hele uddannelser i Frankrig, hvis det diplom, du forbereder, er anerkendt af den franske stat. Klik her for yderligere information. Kontakt det internationale kontor på din uddannelsesinstitution for at høre om dine personlige muligheder for at få SU med til Frankrig.

OBS. En del franske diplomer fra private uddannelsesinstitutioner er ikke statsanerkendte og derfor ikke SU-berettigede. Det er derfor vigtigt på forhånd at undersøge, om den uddannelsesinstitution, som du overvejer at søge ind på, udsteder statsanerkendte diplomer, hvis du vil have din SU med.

Sprogskoleophold er generelt ikke SU-berettigede, idet du kun kan få din SU med til studieophold i udlandet, som er en del af din danske uddannelse. Klik her for yderligere information.

Nej, der findes ingen legater i Frankrig, som man kan søge på bachelor og masterniveau.

Nej, sprogskoler er generelt ikke SU-berettigede, idet du kan få din SU med til studieophold udlandet, som er en del af din danske uddannelse. Læs mere her