Les "guichet uniques" - praktisk hjælp til nyankomne udenlandske studerende i Frankrig.

Nyankomne udenlandske studerende tilbydes forskellig praktisk hjælp ved deres ankomst til Frankrig.

De såkaldte "guichets uniques" (kontorer, hvor studerende kan få praktisk hjælp inden for forskellige områder) er åbne ved studiestart for at hjælpe udenlandske studerende med at installere sig i Frankrig. Her er forskellige organismer repræsenteret (Préfecture de Police, CAF, le CROUS, etc.) Disse kontorer findes bl.a. i Paris, Lyon, Nantes, Rennes, Nancy og Strasbourg. Se liste over alle kontorerne i dokumentet nedenfor, samt det interaktive kort.

På de lokale CROUS kontorer er prefekturet også ofte repræsenteret. Se liste her.

Foreningen Équipes d'Accueil et d'Amitié pour les Étudiants Étrangers (EAAEE) kan også være behjælpelige ved ankomsten til Paris og organiserer aktiviteter for udenlandske studerende.

De såkalte Euraxess-centre tilbyder praktisk hjælp til udenlandske forskere. Læs mere her.

De røde firkanter svarer til byer eller zoner, hvor der er oprettet kontorer, hvor prefekturet er repræsenteret. 

Guichets d'accueil en France Brest Rennes Angers Bordeaux Perpignan Montpellier