d. 14. juli til d. 28. oktober 2012
Udstilling på Statens Museum for Kunst

Matisse er især kendt for sine kraftfulde billeder udført med en sikker sans for farvens og linjens skønhed. Udstillingen handler om den undersøgelsesproces, der optog Matisse hele livet, nemlig at gentage det samme motiv med små strategiske forskelle.

En af de store mestre
Henri Matisse (1869-1954) anses for en af de store mestre i det 20. århundredes kunst. Han er især kendt for sine kraftfulde billeder udført med en sikker sans for farvens og linjens skønhed. Gennem hele livet fastholdt Matisse dog en søgende tilgang til sin kunst og blev ved med at afprøve og udfordre sit eget udtryk.

Gentagelsen som metode
Udstillingen handler om den undersøgelsesproces, der optog Matisse hele livet. Et særligt fokus er måden, hvorpå kunstneren udviklede sit værk gennem en strategisk gentagelse af samme motiv, idet han varierede farver og udtryksformer. Gentagelse og variation er fundamentale træk, der kan bidrage afgørende til vores forståelse af, hvad der var hovedanliggendet for Matisse gennem størsteparten af hans liv og værk.

Alle faser i kunstnerens udvikling
Med et værkudvalg, der spænder Matisses produktion fra omkring 1900, da hans metode begyndte at tage selvstændig form til sidst i 1940’erne, da han nåede et sidste højdepunkt med sit maleri, præsenterer udstillingen alle væsentlige faser i kunstnerens udvikling.

Afprøvede stilarter med samme motiv
Kort efter sin ankomst til Paris blev Matisse optaget af de nye innovative stilarter, han mødte i byen. Han afprøvede flere af dem i adskillige kompositioner med præcis samme motiv: enkle opstillinger eller udsigten fra vinduet i hans atelier. Det blev indledningen til et livslangt eksperiment med billedpar og -serier, som en metode til at udforske mediets potentiale og presse grænserne for hans eget udtryk.

Først i par
I takt med, at Matisse udviklede sin personlige stil, fandt han, at det at arbejde i par – det vil sige at gentage sine motiver på lærreder af samme størrelse med små strategiske forskelle – var en nyttig tilgang. En række af disse par – herunder de store figurkompositioner Le Luxe I og II (1907), der er nøglebilleder i hans tidlige produktion – er et vigtigt fokus for denne udstilling.

Siden serier
Frem mod 1920’ere udviklede Matisse sine eksperimenter og arbejdede ikke længere kun par, men snarere i større forløb af serier. Hans motiver ændrede sig til opstillinger på stranden i Normandiet, beskrivelser af hans hotelværelser i Nice og orientalsk inspirerede odalisker. ”Min ide”, forklarede han, ”er at trænge længere og dybere ind i det sande maleri”.

Fotograferede værkerne i tilblivelsesprocessen
Allerede tidligt i sin karriere lod Matisse sine værker fotografere på vigtige stadier i tilblivelsesprocessen. I 1930’erne genoptog han denne procedure og hyrede en fotograf til at dokumentere den ofte dramatiske forandring i hans billeder fra den ene dag til den anden. Fotografiet blev en metode til at fastholde forskellige tilstande af hvert maleri.

Den kreative proces udstillet
I 1945 blev fotografierne præsenteret på en usædvanlig udstilling udtænkt af Matisse selv og installeret i vennen Aimé Maeghts galleri i Paris. Farverige lærreder så som Opstilling med Magnolie (1940) blev modstillet med store sort-hvid fotografier af billedernes tidligere stadier. For første gang var Matisse kreative proces stillet til offentligt til skue og udstillingen bekræftede, at processen var lige så afgørende som det endelige resultat.

Malerier, tegninger og fotografier
Udstillingen vil omfatte cirka 50 malerier Matisse, samt tegninger og fotografier.  Nye tekniske undersøgelser af de tidligere par vil blive præsenteret i forbindelse med udstillingen og i det ledsagende katalog.

Udstillingen er organiseret af Statens Museum for Kunst i samarbejde med Centre Pompidou, Paris og Metropolitan Museum of Art, New York

Læs mere om udstillingen

Address:
Statens Museum for Kunst
Sølvgade 48-50
København K
1307
Danmark