Simon

Fra 2010 til 2012 tog jeg en kandidatgrad i European Affairs ved Sciences Po i Paris. Jeg tør godt sige, at det er den bedste beslutning, jeg nogensinde har truffet.

Livet som studerende på Sciences Po er enormt stimulerende. Som almindelig studerende følger man ca. 8 kurser per semester. Det er meget viden, der kan erhverves på et semester! Til gengæld er det også et fuldtidsarbejde. (Erasmus-studerende slipper med halv så stor en arbejdsbyrde, da de får fordoblet deres ECTS-point. Det er måske meget godt for de udvekslingsstuderendes sight seeing, for arbejdsugen overstiger let 50 timer på almindelige vilkår.)

Samtidig præges skolen af et enormt liv med mange særarrangementer med toppolitikere og andre internationalt kendte personligheder. I min tid bl.a. General Petraeus, Kofi Annan og Ann Suu Kyi. Og så er der stadig en snert af maj 1968 over studielivet på den venstre Seine-bred med masser af rødvin, åbentstående skjorter og intellektuelle prætentioner.

Sciences Po er mange ting. For det første er det en såkaldt grande école specialiseret i politik og offentlig administration. Det betyder, at det ikke er et offentligt universitet, men en selvstændig "skole", der er sat i verden for at uddanne de dygtigste professionelle indenfor dets område til det praktiske arbejdsliv. Undervisningen tager derfor ikke udgangspunkt i begreber og teorier, men i den empiriske virkelighed. Mange undervisere er selv udøvende professionelle indenfor deres branche. Det kan være tidligere ministre, advokater eller ansatte i franske og internationale politiske organisationer.

I de senere år har Sciences Po åbnet uddannelser i jura, økonomi, business og kommunikation, så der er også muligheder for dem, der ikke studerer politik.

For det andet er Sciences Po ekstremt internationalt. 40 procent af de studerende er ikke franske. Flere og flere af skolens fag og uddannelser udbydes på engelsk. Det samme gælder for mange events og for kommunikationen med administrationen – som godt nok stadig lider af en vis grad fransk stivhed.

Richard Descoings, skolens revolutionerende leder fra 1996 til 2012, ændrede Sciences Po fra at være en ekstremt fransk eliteinstitution til en international spiller, der på mange områder har kopieret de angelsaksiske topuniversiteter – ikke mindst London School of Economics. Sciences Po arbejder også tæt sammen med Columbia University i USA og andre universiteter omkring i verden. Der er altså ingen grund til at frygte forstokkede undervisere, der ikke kan tale engelsk, og som ikke ved, hvad der sker udenfor Frankrig. Den tid er definitivt forbi.

For det tredje er Sciences Po trods alt på mange måder stadig meget fransk. Det kommer bl.a. til udtryk i det berømte exposé – en gennemstruktureret mundtlig fremlæggelsesform på ti minutter med Power Points og litteraturreferencer, hvis metodiske særheder de studerende lærer ved ankomsten.

Og så er der bare ikke noget at gøre ved det: Livet i Paris bliver bare sjovere, hvis man taler eller lærer fransk undervejs. Det er ikke strengt nødvendigt i det sociale liv, for de fleste studerende taler et glimrende engelsk. Men kendskab til fransk giver flere nuancer i ens forståelse af den franske kultur.

Jeg kan kun anbefale Sciences Po til alle studerende, der er videbegærlige og sætter pris på fransk kultur. Med Sciences Po har Frankrig fået et universitet, der indenfor samfundsvidenskab og business er på højde med de amerikanske og britiske konkurrenter. Og så i Paris.

Det eneste minus er studieafgifterne, som kan blive ret høje for studerende, der søger ind uden at være dækket af Erasmus-ordningen. De udregnes på baggrund af forældres indkomst og kan i værste fald overstige 90.000 kr. Tjek evt. på Sciences Po's hjemmeside, hvad du skal betale, før du ansøger:

LINK: http://admissions.sciences-po.fr/en/financial-tuition

 

NB. fra redaktionen: Det er en rigtig god at kontakte SU i Udlandet og undersøge muligheden for at få udlandsstipendie i forbindelse med finansieringen af studieafgifterne på Sciences Po.

Sciences Po tilbyder desuden en række bacheloruddannelser på deres regionale campus i den franske provins, som særligt henvender sig til udenlandske studerende. Læs mere herom her.