D. 4. december
Causerie på IFD
Sted:Danmark
Tema:Fransk kultur i Danmark, København K, Fransk kultur i Danmark

"Causerie" på det Franske Insitut i Danmark.

Forholdet mellem politik og erhvervsliv er genstand for skarpt adskilte ideologiske tilgange, ja endog modsatrettede. For mange mennesker forekommer disse to verdener modstridende. Denne forenklede opfattelse kommer dog til kort, når vi anskuer den fra en historisk vinkel. Gennem forhandlinger om en national klassificering af de forskellige erhverv blev politikere, erhvervsfolk og fagforeninger således forenet i 1970ernes Frankrig for at udbrede et fælles managementprincip i hele landet: den individuelle karrieres princip. For fagforeninger gjaldt det om at genfinde en plads i forhandlingerne med arbejdsgiverne, for arbejdsgiverne var det vigtigt at gøre virksomhedsledelsen nemmere. For staten handlede det om at styrke borgerbevidstheden hos arbejderklassens, som generelt havde tendens til at blive tiltrukket af den yderlige venstrefløj.

Sprog: fransk
Dato: mandag d. 25. november, kl. 18:00
Sted: Det franske instituts bibliotek ; Østergade 18, 2. sal ; 1100 København K

Tilmelding: Klik her

Eric Pezet holder desuden to foredrag på Roskilde Universitet i bygning 44,2. Det første foredrag henvender sig til studerende og handler om “CSR and HRM – Experiences from France”. Dette foredrag finder sted onsdag d. 4. december kl. 13 – 15. Det andet foredrag henvender sig til undervisere og bære titlen “Human Resource Managment, Norms and Democratization”. Dette foredrag finder sted torsdag d. 5. december mellem kl. 13 og 15. Du kan læse mere her: Two Guest Lectures by Professor Eric Pezet

Address:
Institut Francais du Danemark
Østergade 18, 2. sal
København K
1100
Danmark