Erasmus udvekslingsophold i forbindelse med dine danske studier.

Hvis du overvejer at tage på et Erasmus udvekslingsophold i forbindelse med dine danske studier, skal du kontakte den ansvarlige Erasmus-koordinator på din danske uddannelsesinstitution. Det er gennem denne person, at du kan søge om en udvekslingsplads og vedkommende kan orientere dig om alle administrative formalier og praktiske foranstaltninger.

Hvis du har brug for hjælp til f.eks. at kigge på universiteternes hjemmeside for at kigge på kursusprogrammer o. lign., er du velkommen til at kontakte Espace CampusFrance de Copenhague.