Der er gode muligheder for at få din SU med til Frankrig i forbindelse med et studieophold.

Du kan søge om at få din SU med under studieophold og udvekslingsophold i Frankrig eller til hele uddannelser i Frankrig, hvis det diplom, du forbereder, er anerkendt af den franske stat. Klik her for yderligere information. Kontakt det internationale kontor på din uddannelsesinstitution for at høre om dine personlige muligheder for at få SU med til Frankrig.

OBS. En del franske diplomer fra private uddannelsesinstitutioner er ikke statsanerkendte og derfor ikke SU-berettigede. Det er derfor vigtigt på forhånd at undersøge, om den uddannelsesinstitution, som du overvejer at søge ind på, udsteder statsanerkendte diplomer, hvis du vil have din SU med.

SU-styrelsen har som noget nyt udfærdiget en liste, den såkaldte Fast Track liste, med en række uddannelsesinstitutioner, som på forhånd er anerkendt til SU og Udlandsstipendie. Læs mere her om Fast Track listen.

Sprogskoleophold er generelt ikke SU-berettigede, idet du kun kan få din SU med til studieophold i udlandet, som er en del af din danske uddannelse. Klik her for yderligere information.