DELF (Diplôme d’études en langue française) og DALF (Diplôme approfondi de langue française) er officielle franske diplomer, som attesterer sprogkundskaberne hos en person, som ikke har fransk som modersmål.

DELF og DALF er officielle eksaminer i fransk for udlændinge, der udstedes af det franske undervisningsministerium. Eksaminerne afholdes i 125 lande verden over, og er bredt anerkendte i gymnasier, på universiteter, i erhvervslivet i Frankrig samt i de øvrige fransktalende lande.

DELF eksamen er for kursister med et elementært til øvet niveau. DALF eksamen henvender sig til kursister med et højt niveau i fransk.

DELF og DALF diplomerne kan bruges som attestation for ens franskniveau ved ansøgning om optagelse på en fransk videregående uddannelsesinstitution. Niveaukravet varierer dog fra et universitet til et andet, men ligger oftest omkring B2 eller C1.

Prøven kan forberedes og aflægges på Institut français du Danemark. Kontakt Instituttet for at høre nærmer om de forberedende kurser, tilmeldingsfrist og -procedure, samt hvornår den næste prøve afholdes. Det er en god idé at være ude i god tid, da der ikke kan aflægges prøve særlig ofte, og da det kan tage en månedstid af få resultatet.

OBS. Hvis du vil søge ind på en videregående uddannelse i Franrig er det meget vigtigt at du i god tid undersøger hvilket franskniveau og hvilken test eller hvilket diplom de kræver for at blive optaget.

 

Eksamen, Karaktersystem og niveauer

DELF A1 elementært niveau: 80-100 timer.
Denne eksamen dokumenterer helt basale sprog- kundskaber og især evnen til at udtrykke sig i hverdagssituationer. Eksamen er opdelt i fire discipliner: mundtlig og skriftlig forståelse samt mundtlig og skriftlig udtryksfærdighed. Samlet varighed (kan være fordelt på 2 dage): 1 time og 20 minutter samt 20 minutters mundtlig eksamen (10 min. forberedelse + 10 min. fremlæggelse).

DELF A2 elementært niveau: 180-220 timer.
Dette niveau dokumenterer basale sprogkundskaber, evnen til at gebærde sig i hverdagssituationer og andre sociale sammenhænge. Eksamen er opdelt i fire discipliner: mundtlig og skriftlig forståelse samt mundtlig og skriftlig udtryksfærdighed. Samlet varighed (kan være fordelt på 2 dage): 1 time og 40 minutter samt 20 minutters mundtlig eksamen (10 min. forberedelse + 10 min. fremlæggelse).

DELF B1 mellem niveau: 330-400 timer.
Denne eksamen dokumenterer gode sprogkundskaber, opfølgning på mere komplicerede emner, argumentation, meningsudveksling og evnen til at tackle de besværlige og/eller uforudsete hverdagsproblemer. Eksamen er opdelt i fire discipliner: mundtlig og skriftlig forståelse samt mundtlig og skriftlig udtryksfærdighed. Samlet varighed (kan være fordelt på 2 dage): 1 time og 45 minutter samt 25 minutters mundtlig eksamen (15 min. forberedelse + 10 min. fremlæggelse).

DELF B2 mellem niveau: 530-650 timer.
Denne eksamen dokumenterer sprogkundskaber på øvet niveau, et bredt ordforråd og evnen til autokorrektur. Hertil kommer evnen til at lytte, forstå og deltage i enhver samtalesituation. Eksamen er opdelt i fire discipliner: mundtlig og skriftlig forståelse samt mundtlig og skriftlig udtryksfærdighed. Samlet varighed (kan være fordelt på 2 dage): 2 timer og 30 minutter samt 50 minutters mundtlig eksamen (30 min. forberedelse + 20 min. fremlæggelse).

DALF C1 højt niveau: 780-950 timer.
Denne eksamen dokumenterer selvstændighed og spontanitet i enhver form for samtale. En prøve for dig med et særdeles bredt ordforråd og et indgående kendskab til det franske samfund og dets kultur. Eksamen er opdelt i fire discipliner: mundtlig og skriftlig forståelse samt mundtlig og skriftlig udtryksfærdighed. Samlet varighed (kan være fordelt på 2 dage): 4 timer samt 1 time og 30 minutters mundtlig eksamen (1 times forberedelse + 30 min. fremlæggelse).

DALF C2 højt niveau: +950 timer.
Denne eksamen dokumenterer en ubesværet og præcis beherskelse af det franske sprog, et særdeles bredt ordforråd samt et indgående kendskab til det franske samfund og dets kultur. Eksamen er opdelt i fire discipliner: mundtlig og skriftlig forståelse samt mundtlig og skriftlig udtryksfærdighed. Samlet varighed (kan være fordelt på 2 dage): 3 timer og 30 minutter samt 1 time og 30 minutters mundtlig eksamen (1 times forberedelse + 30 min. fremlæggelse).

logo-delf-dalf-men-mesr.png