Dansk-Fransk studierejselegat

Dagmar og Joseph Samsons Fond uddeler hvert år flere legater à 10.000 - 20.000 kr.

- til danske og franske handels- eller forvaltningsstuderende eller unge handelsledere, som ved studier i henholdsvis Frankrig og Danmark, ønsker at dygtiggøre sig for at udvikle handelsrelationerne mellem de to lande.

- til danske eller franske studerende med et studieprojekt om Danmark, Frankrig eller de to landes gensidige relationer på det kulturelle, videnskabelige, sportslige eller uddannelsesmæssige område og lign.

- til aktiviteter med formålet at støtte danskere, som arbejder på at udvikle viden om og brugen af det franske sprog.

De bedes venligst sende deres ansøgning før den 01.10.2014 til:

Advokat P.R. Meurs-Gerken
Advokaterne Amaliegade 42
1256 København K