Studieafgifterne i Frankrig varierer meget fra en type uddannelsesinstitution til en anden.

De franske offentlige videregående uddannelsesinstitutioner (bl.a. universiteterne) har en meget lav studieafgift, idet den franske stat betaler langt den største del af udgifterne. Dette gælder også for udenlandske studerende.

Taksterne for studieåret 2017/2018 er følgende:

 

Bachelor: 184 euros

Master: 256 euros

Phd: 391  euros

Ingeniørstudiet: 610 euros for de skoler som hører under det franske Uddannelses- og forkningsministerium

 

Til disse afgifter bliver der på nogle institutioner tilføjet ekstra udgifter for specifikke ydelser.

Prisen for et måltid på universitetsrestauranterne:  3, 25 euros

Prisen for studentersygesikring:  217 euros

  

Studieafgiften ved de private uddannelsesinstitutioner (bl.a. de fleste business skoler) varierer meget: 3000 - 10.000 euros.