Den fælleseuropæiske referenceramme for sprog (CECRL)

Europarådets har udarbejdet et evalueringsystems til at vurdere en persons sprogkundskaber, som kaldes Den fælleseuropæiske referenceramme for sprog eller CECRL. Dette evalueringsystem er inddelt i seks niveauer, hvor A1 er det laveste, hvorefter følger A2, B1, B2, C1 med C2 som den højeste karakter. Når man vil søge ind på en videregående uddannelse i Frankrig, vil uddannelsesinstitutionen generelt kræve et vist niveau på denne skala for at søge ind på en uddannelse. De videregående uddannelsesinstitutioner i Frankrig kræver oftest et franskniveau, som svarer til B2 eller C1, men det kan variere fra et uddannelsessted til et andet.

Både TCF testen og DELF/DALF diplomerne giver en karakter ud fra Den fælleseuropæiske referenceramme for sprog (CECRL).

OBS. Hvis du vil søge ind på en videregående uddannelse i Franrig er det meget vigtigt at du i god tid undersøger hvilket franskniveau og hvilken test eller hvilket diplom de kræver for at blive optaget.