Tilmeldingsprocedure for danske og europæiske studerende ved tilmelding til 1. år på universitetet og til 1. år på de fleste videregående uddannelsesinstitutioner i Frankrig

I Frankrig foregår tilmeldingen til 1. år på universitetet og til 1. år på de fleste videregående uddannelsesinstitutioner på portalen www.admission-postbac.fr

Admission Post Bacs hjemmeside, kan du læse hvilket studier, som er omfattet af denne ansøgningsportal.

Nedenfor finder du en detaljeret guide for europæiske studerende, som ønsker at tilmelde sig via denne portal. Tilmeldingsperioden ligger normalt fra sidst i januar til sidst i marts. Uddannelsesinstitutioner, som ikke findes på denne portal, er det nødvendigt at kontakte direkte for at kende ansøgningsfrister og procedurer. Dette er også tilfældet, hvis du ønsker at søge ind på en Masteruddannelse eller på 2. eller 3. år af bachelordelen.

Ved ansøgninger til 1. år på universitetet skal du ved den endelig tilmelding ved studiestart kunne fremvise en officiel fransk oversættelse af dit danske studentereksamensbevis (tjek med universitetet om en engelsk udgave accepteres), samt en attestering for dit franskniveau. Det er vigtigt at tjekke hvert enkelt universitets sprogkrav og adgangskrav, da disse kan varierer fra ét universitet til et andet.

Ved ansøgninger til 1. år på de andre videregående uddannelser på portalen, skal du foruden online tilmeldingen sende en papiransøgning med diverse vedlagte dokumenter til hver uddannelsesinstitution, hvor du vil søge ind, inden d. 1. april. Det er således vigtigt at have alle dokumenter klar inden den 1. april, dvs. oversættelse af diverse dokumenter samt attestering for dit franskniveau.

HUSK aldrig at sende originaler! Ambassaden kan være behjælpelig med certificering af kopier.

Vær opmærksom på, at du vil blive bedt om at indføre dine karakterer fra studentereksamen og fra dit gymnasieforløb inde i ansøgningsskemaet på APB portalen. Ansøgningsskemaet er desværre ikke udformet på en sådan måde, at du kan indføre dine danske karakterer direkte. Du skal i stedet indføre nogle "approksimative" franske karakterer. På uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside, finder du Eksamenshåndbogen, med en omregningsskala mellem danske og frankse studentereksamenskarakterer.

det franske Uddannelsesministeriums hjemmeside kan du ligeledes læse om forberedelsen på overgangen fra gymnasie til universitet og på følgende link kan du se en lille video om APB fra den franske avis Le Monde.

NB. Admission Post Bac gælder kun for studerende under 26 år. Hvis du søger ind på første år på en fransk uddannelse, når du er over 26 år, skal du kontakte uddannelsesinstitutionen direkte for at kende ansøgningsproceduren.