Optagelseprocedure for ikke-europæiske studerende, som vil søge ind på 1. eller 2. år på et franske universitet.

Ikke-europæiske studerende, som er bosat i Danmark, og som ønsker at søge ind på 1. eller 2. år af bachelordelen på et fransk universitet, skal udfylde en forhåndsansøgning, en såkaldt ”Demande d’Admission Préalable” (DAP) – også kaldet ”Dossier Blanc”.
Denne ansøgningsformular kan downloades her.

Proceduren for ansøgninger for studieåret 2012-2013 starter d. 1. december 2011.

Sprogtesten TCF pour le DAP (le test de connaissance en francais pour le DAP), som man skal tage for at indskrive sig på en videregående uddannelse i Frankrig, koster 63 €. TCF DAP testen kan aflægges på Institut francais du Danemark, Østergade 18, 2.sal, i København.

Studerende som kommer fra et land, hvor fransk er officielt sprog, eller som har gået i fransksproget skole er undtaget denne test. Dette gælder også studerende som har opnået diplomerne DELF B2 og DALF C1 og C2.

Selve ansøgningsprocessen foregår på følgende måde: ansøgeren vælger tre uddannelsesinstitutioner i prioriteret rækkefølge og afleverer ansøgningen på Espace Campus France de Copenhague. Espace Campus France sender ansøgningen til det første universitet på ansøgerens prioritetsliste. Universitetet ser på ansøgningen. I tilfælde af afslag sender det ansøgningen videre til det næste universitet på listen og så fremdeles. Hvis alle tre institutioner giver afslag til ansøgeren, kan beslutningen ikke ankes.