Adgangskrav for ansøgning om optagelse på en videregående uddannelse i Frankrig.

Adgangskravene for ansøgning om optagelse på en videregående uddannelse i Frankrig afhænger naturligvis af det enkelte studie og den enkelte uddannelsesinstitution.

Generelt er det danske studentereksamensbevis adgangsgivende til at starte på 1. år af en bacheloruddannelse i Frankrig. Enkelte institutioner kræver en anerkendelse af det danske studentereksamensbevis; en sådan kan fås ved den franske instans ENIC-NARIC.

Desuden kræver uddannelsesinstitutionerne næsten altid et vist niveau i fransk, oftest B2 eller C1 i henhold til den fælleseuropæiske referenceramme.


OBS. Hvis du vil søge ind på en videregående uddannelse i Frankrig er det meget vigtigt at du i god tid undersøger hvilket franskniveau og hvilken test eller hvilket diplom de kræver ved optag af udenlandske ansøgere.


For optagelse på en masteruddannelse i Frankrig, skal den studerende altid kontakte den pågældende uddannelsesinstitution, for at kende adgangskravene for den uddannelse vedkommende er interesseret i. Hvis du har brug for en anerkendelse af din danske bachelorgrad i forbindelse med optag på en fransk masteruddannelse, skal du kontakte den franske instans ENIC-NARIC.