De kortere videregående uddannelser stiler mod en hurtig indtrædelse på arbejdsmarkedet. Men de giver dig også mulighed for at fortsætte studierne på længere sigt…

De kortere videregående uddannelser tager generelt to eller tre år og hører ofte ind under fagområder som servicefag, industri og handel. Disse uddannelser udbydes oftest på pluridisciplinære uddannelsesinstitutioner, som er tilknyttet et universitet eller specialiserede skoler.

Studieforløbet rummer altid et praktikophold i en virksomhed og uddannelserne tilbyder konkrete perspektiver i forhold til arbejdsmarkedet. Der finder en streng og selektiv udvælgelsesprocedure sted ved optagelse af studerende.

 

Le brevet de technicien supérieur (BTS)

Dette diplom udstedes fra de såkaldte sections de technicien supérieur (STS) på de professionnelle gymnasier. Teknikkeruddannelserne varer 2 år (120 ECTS) og tilbyder 145 specialiseringsmuligheder. Disse uddannelser tilbyder nogle meget konkrete perspektiver i forhold til arbejdsmarkedet.

Ved uddannelsens afslutning forsætter ca. 30 % af de studerende deres studier på universiteter, ingeniørhøjskoler og handelsskoler.

 

Le diplôme universitaire de technologie (DUT)

Dette diplom udstedes af 116 Instituts universitaires de technologie (IUT), som alle er tilknyttet et offentligt universitet. Studierne på en IUT er generelt mere teoretiske og generelle end de meget snævert specialiserede BTS uddannelser.

Uddannelserne varer 2 år (120 ECTS) og giver ligeledes mulighed for at fortsætte studierne gennem f.eks. en licences professionnelles (se nedenfor). Ca. 80 % af de studerende på en IUT læser videre ved studiets afslutning.

 

Le diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST)

DEUST er et diplom med en professionaliserende målsætning, som forberedes over 2 år. Hver specialisering er unik og skab i forhold til den lokale økonomi – der findes ca. 80 specialiseringer. Uddannelsens indhold udarbejdes ofte i samarbejde med lokale virksomheder og administrationer. Det er muligt at forsætte studierne ved studiets afslutning, hovedsageligt i form af en licence professionnelle

 

La licence professionnelle

Licence professionnelle er et diplom, som udstedes efter et års studie på universitetet. Den retter sig mod studerende, som kan dokumentere to års forudgående beståede videregående studier. Disse studerende optages således på bachelordelens 3. år og ”licence pro” diplomet svarer således til en bachelorgrad på 180 ECTS point. ”Licence pro-uddannelserne” er resultatet af et samarbejde mellem universiteter, virksomheder og forskellige erhvervsbrancher, og underviserne er ofte repræsentanter fra erhvervslivet. Denne licence er en af de bedste uddannelser med henblik på hurtig indtrædelse på arbejdsmarkedet.