De franske skoler inden for business, administration og management tilbyder uddannelser på højt internationalt niveau.

De franske skoler inden for business, administration og management er såkaldte Grandes Ecoles og hører ind under det fransk Handels- og Industrikammer med mindre der er tale om private institutioner. Der findes ca. 230 Grandes Ecoles inden for disse studieområder, som tilbyder studier af høj international standard.

Størstedelen af uddannelserne opbygges omkring et praktikophold og tilbyder højteknologiske hjælpemidler. Skolerne præges af stor international åbenhed med en række uddannelser, som udbydes på engelsk, samt mange internationale udvekslingsprogrammer.

Diplomer

Før LMD reformen, hvor de franske videregående uddannelsesinstitutioner i forbindelse med Bolognaprocessen indførte den europæiske indeling af videregående studier i studier på bachelor-, master- og PhD-niveau, udgjorde les Grandes Ecoles' studieforløb et 5-årigt hele (inkl. classe prepa-forbløbet). Der fandtes således ikke noget professionnaliserende, mellemliggende uddannelsesniveau med diplomer på bachelorniveau.

Les Grandes Ecoles inden for business, administration og management udsteder således diplomer på masterniveau af høj international standard, men det er dog altid vigtigt at undersøge, om der er tale om nationale diplomer, hvis du vil tage din SU med til Frankrig og søge om udlandsstipendie. 

CEFDGs hjemmeside finder du en oversigt over de masterdiplomer som det franske Ministère de l'Enseignement supérieur har anerkendt inden for business, administration og management, såkaldte "grade de master visée".

Les Grandes Ecoles inden for business, administration og management udsteder til gengæld ingen nationale licence-diplomer pga. les Grandes Ecoles oprindelige studieopbygning, hvor studierne udgjorde et 5-årigt hele (inkl. classe prepa-forløbet) og nogle skoler udsteder fortsat kun diplomer på masteniveau.

Mange af skolerne udsteder ikke desto mindre Bachelordiplomer efter 3 eller 4 års studie. Bachelordiplomet er  dog ikke et nationalt diplom.

Mange Grandes Ecoles udsteder desuden en række andre diplomer og specialiseringer såsom:

  • Master of Science – MSc (efter 4 eller 5 års studie). Dette diplom er ikke et nationalt diplom.
  • MBA (Master of Business Administration). Ej heller et nationalt diplom, men nogle har modtaget internationale labels, såsom AACSB, MBAWorld og EPAS.
  • Mastère Spécialisé - Ms (efter 6 års studie). Ligesom Master of Science diplomet, er dette diplom ikke et nationalt diplom.

OBS: det er meget vigtigt at huske, at diplomer, som ikke er nationalt anerkendt, normalt hverken giver adgang til SU og udlandsstipendier. Diplomerne kan heller ikke blive anerkendt i Danmark efter endt studie efter lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer (jf. www.fivu.dk/vur). Dette kan have betydning for dine jobmuligheder, lønindplacering og eventuelt optag i A-kasse.

Studieafgiften for disse Grandes Ecoles varierer mellem 3 000 og 10 000 euros om året.

På universitetet: les Instituts d'administration des entreprises (IAE)

De såkaldte IAE (Instituter for virksomhedsadministration) er universiteternes managementskoler. Der findes ca. 30 i Frankrig. Uddannelserne dækker hele området inden for administrationsvidenskab (marketing, finans, HR etc.). De udsteder diplomet licence professionnelle, men også andre nationale diplomer på bachelor, master og PhD-niveau. Hvert institut udviser sine specifikke specialiseringsområder.