De franske ingeniørstudier er solide videnskabelige og praktiske uddannelser med et stærkt bånd til erhvervslivet.

Frankrigs ingeniørhøjskoler er såkaldte "Grandes Ecoles" og de franske ingeniørstudier er anerkendt for deres høje uddannelsesniveau. De forener en meget solid teoretisk uddannelse inden for de videnskabelige fag med praktisk erfaring inden for ingeniørfagene. Det tætte bånd mellem skolerne og erhvervslivet udgør et af hovedelementerne både på det pædagogiske og professionelle plan.

Der findes over 250 ingeniørhøjskoler i Frankrig. Disse skoler undergår en systematisk kontrol fra la Commission nationale des Titres d'Ingénieurs (CTI), som anerkender de diplomer, som skolerne udsteder. Skolerne er samlet under la Conférence des Directeurs des Ecoles Françaises d’Ingénieurs (CDEFI).

Samlet set dækker de franske ingeniørhøjskoler alle områder inden for ingeniørvidenskab, men hver enkelt skole er i de fleste tilfælde specialiseret inden for et præcist område.

Studieafgiften for de offentlige ingeniørhøjskoler var i 2010 564 euros om året.

 

Forskning på ingeniørhøjskolerne

Nogle ingeniørhøjskoler tilbyder forskerstudier på deres forskerskoler og gør det således muligt at fortsætte ingeniørstudierne på PhD-niveau. Undervisningen foregår i ingeniørhøjskolernes laboratorier ofte i samarbejde med universiteter og industrivirksomheder. 

 

"n+i" programmet

Netværket "n+i" er et konsortium, som samler 70 franske ingeniørhøjskoler, som udbyder masteruddannelser til ingeniørstuderende og unge udenlandske ingeniører, som minimum har bestået studier på bachelorniveau. Formålet er at uddanne fremtidige ingeniører med internationale planer for øje. Uddannelserne tilbyder:

  •     Et omfattende videnskabeligt og teknologisk indhold
  •     En humanistisk og sociologisk uddannelse (master « n+ »),
  •     Undervisning i administration og management
  •     Fremmedsprogsundervisning (fransk og engelsk er obligatoriske sprog, og der er mulighed for at forsætte med at studere dit modersmål).


Virksomhederne spiller en vigtig rolle under hele uddannelsesforløbet og medvirker således til at forberede de « n+i » studerende på bedste vis ved at tilbyde dem konkret erhvervserfaring enten gennem praktikophold eller gennem direkte projektdeltagelse.