De længere videregående uddannelser i Frankrig udbydes på universiteterne, de såkaldte “Grandes Écoles" og på specialiserede skoler – studierne er forskelligt opbygget på de forskellige typer institutioner.

Universitetet

Studierne er opdelt i tre niveauer, ligesom de danske universitetsstudier, og fører til tre statsanerkendte diplomer:

  •     Licence svarer til den danske bachelorgrad: (3 års studier) studieforløb på 6 semestre, som godkendes efter 180 beståede ECTS point.   
  •     Master svarer til den danske kandidat/mastergrad: (5 års studier) studieforløb på yderligere 4 semestre, som godkendes efter 120 beståede ECTS point.
  •     Doctorat svarer til den danske PhD-grad: (8 års studier) studieforløb på yderligere 6 semestre, som godkendes efter 180 beståede ECTS point.


Der findes to grene på masterniveau i Frankrig; master "recherche" (den tidligere DEA), som er en masteruddannelse, som normalt lægger op til at fortsætte på PhD-niveau; og den såkaldte master "professionnel" (den tidligere DESS), som stiler mod indtrædelse på arbejdsmarkedet ved studiets afslutning.

 

Grandes Écoles og specialiserede skoler

De videregående studier på les "Grandes Écoles" og de specialiserede skoler varer 5 år. Disse fem år inkluderer 2 års forberedende studier, som enten finder sted på selve skolen eller i en såkaldt classe préparatoire på en anden institution.

Disse forberedende studier les « classes préparatoires aux grandes écoles » (CPGE), som ofte kaldes "prépa" i folkemunde, har ry for at være yderst krævende og på et meget højt niveau. Efter en « prépa » kan man gå op til flere forskellige « concours d’admission» (adgangsprøver) i håbet om at blive optaget på én eller flere ”Grandes Écoles" eller specialiserede skoler.

Efter 5 års beståede studier modtager den studerende et diplom fra la ”Grande École » samt en mastergrad. Dette diplom, svarer ofte til en statsanerkendt mastergrad, men det er desværre ikke altid tilfældet. Det er således meget vigtig at undersøge, hvilket diplom studierne fører til, og om det er anerkendt af den franske stat, hvis du vil have din SU med til Frankrig. Alle ”Grandes Écoles”, som er medlem af la Conférence des Grandes Écoles (CGE) udsteder statsanerkendte mastergrader (dette er dog ingen garanti for at deres bachelorgrader også er statsanerkendte).