Medicinstudierne i Frankrig er meget velrenommerede og af meget høj standard, men studiepladserne er samtidig meget begrænsede og udvælgelsen af de studerende således meget selektiv.

Medicin-, farmaceut-, tandlæge og jordmoderstudierne foregår på universiteter, som er tilknyttet et større hospital, de såkaldte CHU (centres hospitaliers universitaires). Der findes ca. 30 CHU i Frankrig.

Det er udelukkende muligt for europæiske studerende at søge ind på disse studier på 1. studieår, det såkaldte PACES (Première année commune des études de santé), eller når de har bestået 2. del af studiet for at læse specialiseringsdelen i Frankrig, den såkaldte (TCEM – Troisième cycle d'études médicales). Det er ikke muligt at søge ind på studierne i de mellemliggende studieår, da der kun er adgang til disse studier ”sur concours” (via adgangsprøver). 

Den eneste mulighed for at komme til Frankrig og studere disse fag i de mellemliggende år er således via Erasmus udvekslingsprogrammet.