Over 2 % af Frankrigs BNP (ca. 40 milliarder euros) er afsat til private og offentlige forskningsaktiviteter. Der er ca. 70.000 ph.d-studerende i Frankrig, hvoraf over 40% er udlændinge, og over 200.000 forskere, hvor over halvdelen arbejder i offentlige uddannelses- og forskningsinstitutioner.

Frankrig byder på over 300 forskerskoler, hvor 62 000 undervisende forskere står for forskeruddannelserne i tæt samarbejde med over 1 200 forskningslaboratorier.

Under ph.d-studiet arbejder den PhD-studerende som en del af et forskerhold eller en forskningsenhed, som er tilknyttet en forskerskole, og under hele forskeruddannelsesforløbet har den studerende en ph.d-vejleder.

Omkring 10 000 ph.d-studerende modtager hvert år økonomisk støtte i Frankrig. Antallet af udenlandske ph.d-studerende er i kraftig stigning.

Alle studerende, som har bestået en mastergrad kan søge om en ph.d-plads. Uddannelsen varer i princippet tre år, som efter bestået ph.d-afhandling fører til en PhD-grad. Det kræves dog ofte, at du har fundet finansieringsmidler til dit ph.d-studie, førend du kan ansøge om en plads.