De franske universitetsstudier minder meget om de danske universitetsstudier, både i studiestrukturen og finansierinsmodellen.

Der findes 83 offentlige universiteter i Frankrig, som udbyder studier inden for alle studiediscipliner. Universiteterne finansieres af den franske stat, der ligeledes under streng kontrol habiliterer de nationale diplomer, som universiteterne udsteder. Størstedelen af offentlig fransk forskning foregår i universitetsregi, hvilket garanterer forskningsbaseret undervisning på højt niveau.

Ligesom i Danmark kan man således tage uddannelser af høj standard, men til en meget beskeden pris på de franske universiteter. Studieafgiften for det akademiske år 2010-2011 lød således på 174 euros om året på bachelorniveau, 237 euros om året på masterniveau og 359 euros om året på PhD-nivau.

80 % af Frankrigs samlede studentermasse studerer på de offentlige universiteter, 10 % af studentermassen er udlændinge. De 83 universiteter er desuden fordelt i hele landet og tilbyder således meget forskelligartede studieomgivelser.

Studierne er opdelt i tre niveauer, ligesom de danske universitetsstudier, og fører til tre statsanerkendte diplomer:

  •     Licence svarer til den danske bachelorgrad: (3 års studier) studieforløb på 6 semestre, som godkendes efter 180 beståede ECTS point.  
  •     Master svarer til den danske kandidat/mastergrad: (5 års studier) studieforløb på yderligere 4 semestre, som godkendes efter 120 beståede ECTS point.
  •     Doctorat svarer til den danske PhD-grad: (8 års studier) studieforløb på yderligere 6 semestre, som godkendes efter 180 beståede ECTS point.


De franske universiteter gør desuden en stor indsats for at professionalisere deres uddannelse.

På bachelorniveau kan man forberede diplomet Licence professionnelle, som er et diplom, der udstedes efter tre års universitetsstudier eller efter et års studier til studerende, som kan dokumentere at have bestået to års forudgående videregående studier, f.eks. en BTS eller et diplom fra et studie i en IUT.

På masterniveau findes der to grene; master "recherche" (den tidligere DEA), som er en masteruddannelse, som normalt lægger op til at fortsætte på PhD-niveau; og den såkaldte master "professionnel" (den tidligere DESS), som stiler mod indtrædelse på arbejdsmarkedet ved studiets afslutning.

Praktikophold i forbindelse med universitetsstudierne bliver ligeledes mere og mere almindelige – det drejer sig således om ca. 30 % af alle universitetsstuderende og 60 % af de studerende på andet år af masteruddannelsen.