Er det nødvendigt at tale fransk for at studere i Frankrig ?

 

På bachelorniveau, ja. Der findes stort set ingen uddannelser på bachelorniveau i Frankrig, hvor undervisningssproget er engelsk.

De fleste uddannelsesinstitutioner kræver en attestation, som viser dit niveau i fransk. Denne attestation kan være TCF-testen eller DELF / DALF-diplomet.

Disse sprogkrav kan variere fra et universitet til et andet, men der kræves ofte et franskniveau, som svarer til karakteren B2 eller C1 i følge den fælleseuropiske referenceramme for sprog.

Hvis du vil søge ind på en videregående uddannelse i Frankrig er det således meget vigtigt at du i god tid undersøger hvilket franskniveau og hvilken test eller hvilket diplom de kræver ved optag af udenlandske ansøgere.