Har jeg adgang til videregående studier i Frankrig med min danske studentereksamen ?

 

Generelt er det danske studentereksamensbevis adgangsgivende til at starte på 1. år af en bacheloruddannelse i Frankrig. Enkelte institutioner kræver dog en anerkendelse af det danske studentereksamensbevis; en sådan kan fås ved den franske instans ENIC-NARIC.