Det er den fransk måde at beskrive den europæiske indeling af de videregående studier, L for « Licence », M for « Master » og D for « Doctorat ».