Europarådets har udarbejdet et evalueringssystem til at vurdere en persons sprogkundskaber, som kaldes Den fælleseuropæiske referenceramme for sprog (CECRL). Dette evaluerinssystem er inddelt i seks niveauer, hvor A1 er det højeste, hvorefter følger A2, B1, B2, C1 med C2 som den laveste karakter. De videregående uddannelsesinstitutioner i Frankrig kræver oftest et franskniveau, som svarer til B2 eller C1. For yderligere information klik her.

OBS. Hvis du vil søge ind på en videregående uddannelse i Frankrig er det meget vigtigt at du i god tid undersøger hvilket franskniveau og hvilken test eller hvilket diplom de kræver ved optag af udenlandske ansøgere.