L’Ecole Nationale d’Administration (ENA) organiserer en række efteruddannelser for udenlandske højere embedsmænd af kortere eller længere varighed

L’Ecole Nationale d’Administration (ENA) organiserer korte efteruddannelser for udenlandske højere embedsmænd. Kursusrækken kaldes CISAP og er forbeholdt embedsmænd og overordnede funktionærer fra den offentlige administration og fra offentlige virksomheder.

Uddannelsesforløbene er åbne for ansøgere, som indstilles af deres regering eller deres arbejdsgiver, og som har bestået en mastergrad eller et diplom fra en videregående uddannelse på tilsvarende niveau og af mindst fire års varighed (eller i særlige tilfælde, ansøgere, som er ansvarlige for et ansvarsområde, som kræver tilsvarende færdigheder).

Gode franskkundskaber er en forudsætning.

Ansøgningsskemaerne kan downloades på ENAs hjemmeside. Når ansøgningsskemaet er udfyldt, skal de nationale myndigheder sende det til Afdelingen for Forskning og Videregående Uddannelse på Institut Français du Danemark, som derefter sender det til ENA. Ansøgningsfristen er 1 måned før starten for hvert uddannelsesforløb. Studieafgiften for ansøgere, som ikke har fået et legat, er på 825 € for de forløb, som varer 4 uger, og 600 € for forløbene af 2 ugers varighed. For yderligere information, og for at se listen over kursusudbuddene – klik her.


ENA tilbyder desuden en række længere internationale forløb: Cycle international de perfectionnement - CIP (8 mdr.) Cycle international long - CIL (14 mdr) Cycle international des IRA - CiIRA  (8 mdr.) og Cycle des Hautes Etudes Européennes - CHEE  (10 mdr.)