Maria, Danmark

 

Jeg er i gang med min kandidatuddannelse i European Affairs på Sciences Po, og jeg har netop afsluttet mit tredje semester i Paris. Endnu en gang har det været et enormt lærerigt og spændende semester med hele otte fag. Jeg har især været bidt af fagene “International Economic Law”, hvor jeg har fået lov til at dykke ned i de internationale paragraffer om WTO og de forskellige bilaterale handelsaftaler, samt “European Competition Law and Policy”, hvor jeg har lært om reglerne for konkurrenceforvridende praksis.  

 

Uddannelsen, European Affairs, har levet fuldt op til mine forventninger og har givet mig redskaber i både politisk, økonomisk og juridisk analyse. Alt i alt har fagene på kandidatuddannelsen givet mig en ballast i forhold til at opnå mit mål om at arbejde med EU-lovgivning på sigt.  

 

Samtidig har mit studieophold på Sciences Po også styrket mine franskkundskaber. Da jeg landede i Frankrig for godt halvandet år siden, bestod mit ordforråd af “merci” og “bonjour”, men i dag er jeg rykket fra et begynderniveau til et mere rutineret niveau, og det er mit mål at fortsætte denne udvikling. Det får jeg rig mulighed for, når jeg på næste og sidste semester skal i praktik på den danske repræsentation i Bruxelles.  

 

Det seneste halvandet år på Sciences Po er gået utrolig hurtigt. Jeg har bestemt ikke kedet mig, da jeg det første semester havde seks fag, det andet semester otte fag og på det seneste altså også otte fag. Samtidig har jeg også fulgt et forberedelseskursus til EU’s ansættelsesprøve.

 

Undervisning i Frankrig er et fuldtidsstudie - både i forhold til fag, timer, afleveringer og eksaminer. Derfor har det ikke været muligt at finde et fritidsjob i forhold til at supplere min SU. Det er her, at støtte såsom Campus Frances rejselegat har gjort underværker.